معرفی گروه فیزیک

همزمان با تاسیس دانشگاه هرمزگان در سال 1371 گروه فيزيك نیز به همت و تلاش آقاي دكتر زمردیان (رئیس وقت دانشگاه) با 2 عضو هیات علمی فوق لیسانس در دانشكده علوم تاسيس گرديد. در ابتدا فقط در گرایش دبیری و از سال 1374 با جذب اعضای هیات علمی جدید در گرایش فیزیک کاربردی نیز دانشجو پذیرفت. بتدریج آزمایشگاههای كارشناسي نظير فيزيك پايه 1و 2و 3 ،اپتيك، فيزيك جديد، تاسيس گرديد، و تعدادي از مربيان گروه جهت تحصيل در مقطع دكتري، عازم ادامه تحصيل شدند كه پس از بازگشت، ديگر گرايشهاي گروه نظير، هواشناسی فیزیک دریا، ژئوفیزیک و فیزیک اتمی و مولکولی تاسيس و پذيرش دانشجو نمودند و در سال 1378 مقطع كارشناسي ارشد در گرايشهاي فیزیک دریا و سپس هواشناسی، ژئوفیزیک و فیزیک اتمی و مولکولی در اين گروه تاسيس گرديد. تاكنون بیش از 500 نفر فارغ التحصيل داشته است كه بعضي از آنان اينك با درجه دكتري بعنوان عضو هيات علمي در دانشگاههاي مختلف كشور به كار آموزش و تحقيق مشغولند. گروه فيزيك اكنون داراي 8 نفر استادیار و یک نفر مربی تمام وقت مي­باشد. تلاش و پشتکار اعضای هیات علمی و همچنین همت مسئولان در دانشگاه هرمزگان موفقیتهای بزرگی در عرصهای مختلف علوم (بخصوص فیزیک) را نوید می دهد.

مسئولین گروه فیزیک

مدیریت گروه استاد راهنمای گرایش هواشناسی

دکتر ابوالحسن غیبی

استاد راهنما و رئیس کارگروه گرایش ژئوفیزیک

دکتر محمد حامدپور دارابی

استاد راهنما و رئیس کارگروه گرایش فیزیک اتمی-مولکولی

دکتر محمود صادقی

کارشناس و مسئول دفتر گروه فیزیک

خانم پروین جمشیدی

 

 

معرفی اعضای هیات علمی گروه فیزیک

1-   ابوالحسن غیبی :

ليسانس : دبیری فيزيک دانشگاه علوم پایه اراک در سال 1368

فوق ليسانس : فيزيک هسته اي، دانشگاه تهران در سال 1373

دکتري : فيزيک، هواشناسي ماهواره، هندوستان دانشگاه پونا در سال 1384

مرتبه علمی : استادیار

سابقه تدریس : 21 سال

عضويت در مجامع علمي: عضو انجمن فيزيک ايران، عضو انجمن هواشناسی ایران، عضو انجمن ژئوفيزيک اروپا، عضو انجمن مهندسين ابزارها فوتونيک آمريکا

2-   محمد حامدپوردارابی:

لیسانس: فیزیک دانشگاه شیراز در سال 1368

فوق لیسانس: ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سال 1370

دکتری: ژئوفیزیک دانشگاه لیورپول سال 1382

مرتبه علمی : استادیار

سابقه تدریس: 23

3-  محمد کاوئی:

لیسانس: فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد در سال 53

فوق لیسانس: ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سال 1370

دکتری: ژئوفیزیک دانشگاه پونا- هندوستان در سال 1389

مرتبه علمی: استادیار

سابقه تدریس: 23

عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن ژئوفیزیک ایران و ISCA

4-  علی رضایی لطیفی:

لیسانس: فیزیک دانشگاه خوارزمی تهران در سال 1373

فوق لیسانس: فیزیک بنیادی دانشگاه شهید چمران سال 1378

دکتری: فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه اصفهان در سال 1390

مرتبه علمی: استادیار

سابقه تدریس: 5 سال

5-  محمود صادقی:

لیسانس: فیزیک دانشگاه شیراز سال 1375

     فوق لیسانس: فیزیک ذرات بنیادری دانشگاه شیراز در سال 1377

دکتری: فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه کرمان در سال 1389

مرتبه علمی : استادیار

سابقه تدریس: 5 سال

6-  مسعود دشتیانی:

لیسانس: فیزیک هندوستان در سال 1974

فوق لیسانس: فیزیک هندوستان در سال 1976

دکتری: فیزیک هندوستان در سال 1981

مرتبه علمی: استادیار

سابقه تدریس: 23 سال

عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن بلورشناسی و کانی شناسی

7-    روح الله سلیمانی:

لیسانس: فیزیک دانشگاه رازی در سال 1377

فوق لیسانس: فیزیک حالت جامد دانشگاه اصفهان در سال 1381

مرتبه علمی : مربی

سابقه تدریس: 10 سال

عضویت در مجامع علمی : عضو انجمن فیزیک و بلورشناسی