درسهای دوره كارشناسي ارشدشيمی گرايش شيمي آلي

 

با توجه به تغییرات آیین نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی و برنامه جدید مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشجویان ورودی 1396 به بعد با آیین نامه حدید و دانشجویان ورودی قبل از 1396 با آیین نامه قدیمی دروس و واحدهای خود را خواهند گذراند.

برنامه های ترمیک ضمیمه می باشد.
   دانلود : List_doroos_Arshad_Ali_Hormozgan_Univ.doc           حجم فایل 46 KB