برنامه ترمیک کارشناسی شیمی محض  

 

دانشجویان برای انتخاب واحد حتما با استاد راهنمای خود مشورت کننددر صورت رعایت نکردن برنامه ترمیک عواقب آن بر عهده خود دانشجو می باشد.

 

با توجه به تغییرات برنامه درسی کارشناسی شیمی مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشجویان بر اساس سال ورودی برنامه ترمیک مناسب همان ورودی را استفاده خواهند کرد.

 

دانشجویان ورودی 1396 به بعد از برنامه ترمیک جدید استفاده خواهند کرد.

   دانلود : برنامه ترمیک رشته شیمی محض ورودی 96 به بعد.docx           حجم فایل 48 KB
   دانلود : برنامه ترمیک رشته شیمی محض ورودی 94.docx           حجم فایل 48 KB