برنامه ترمیک رشته ریاضیات و کاربردها ورودی 94 و ماقبل

ترم اول

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

کد پیشنیاز

1

1114003

ریاضی عمومی 1

4

الزامی مشترک( پایه)

-----

-----

2

1112007

فیزیک عمومی

3

الزامی مشترک( پایه)

-----

-----

3

1114075

مبانی اقتصاد

3

الزامی مشترک( پایه)

-----

-----

4

1114023

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

الزامی مشترک( پایه)

-----

-----

5

1413012

آیین زندگی (اخلاق اسلامی)

2

عمومی

-----

-----

6

1410002

زبان فارسی

3

عمومی

-----

-----

جمع کل       18 واحد

 

 

ترم دوم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

کد پیشنیاز

1

1114005

ریاضی عمومی 2

4

الزامی مشترک( پایه)

ریاضی عمومی1

1114003

2

1114011

مبانی علوم ریاضی

3

الزامی هسته

-----

-----

3

1114015

مبانی احتمال

3

الزامی هسته

-----

-----

4

1413021

انقلاب اسلامی ایران

2

عمومی

-----

-----

5

1410007

زبان انگلیسی علوم

3

عمومی

-----

-----

6

1410010

تربیت بدنی1

1

عمومی

-----

-----

7

1410018

آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

2

عمومی

-----

-----

جمع کل       18 واحد

 

 

ترم سوم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

کد پیشنیاز

1

1114076

ریاضی عمومی 3

4

الزامی مشترک( پایه)

ریاضی عمومی2

1114005

2

1114097

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

3

الزامی رشته

مبانی علوم ریاضی

1114011

3

1114078

احتمال1

3

الزامی رشته

مبانی احتمال

1114015

4

1114079

مبانی جبر

3

الزامی رشته

مبانی علوم ریاضی

1114011

5

1114006

معادلات دیفرانسیل

3

الزامی مشترک( پایه)

ریاضی عمومی2

1114005

6

1413017

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومی

-----

-----

جمع کل       18 واحد

 

 

 

ترم چهارم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

کد پیشنیاز

1

1114100

جبر

3

انتخابی رشته

مبانی جبر

1114079

2

1114083

مبانی آنالیز ریاضی

3

الزامی هسته

ریاضی عمومی2

1114005

3

1114198

منطق های غیر کلاسیک

3

اختیاری کهاد

مبانی منطق و مجموعه ها

1114097

4

1114020

مبانی ترکیبیات

3

الزامی رشته

مبانی علوم ریاضی

1114011

5

1114045

آموزش ریاضی

3

اختیاری کهاد

اجازه گروه

-----

6

1410033

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی

-----

-----

جمع کل       17 واحد

 

 

ترم پنجم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

کد پیشنیاز

1

1114148

آنالیز ریاضی

3

الزامی رشته

مبانی آنالیز ریاضی

1114083

2

114149

مبانی آنالیز عددی

3

الزامی هسته

ریاضی عمومی 2

1114005

3

1114153

توپولوژی عمومی

3

الزامی رشته

مبانی علوم ریاضی

1114011

4

1114077

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

3

الزامی هسته

مبانی علوم ریاضی

1114011

5

1114147

تاریخ ریاضیات

3

اختیاری کهاد

اجازه گروه

-----

6

1413022

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومی

-----

-----

جمع کل       17 واحد

 

 

ترم ششم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

کد پیشنیاز

1

1114199

جبرخطی عددی

3

الزامی رشته

مبانی ماتریسها

1114077

2

1114157

نظریه گراف و کاربردها

3

اختیاری کهاد

مبانی ترکیبیات

1114020

3

1114155

نظریه مقدماتی اعداد

3

انتخابی رشته

مبانی علوم ریاضی

1114011

4

1114159

توابع مختلط

3

انتخابی رشته

مبانی آنالیز ریاضی

1114083

5

1114160

آنالیز عددی

3

اختیاری کهاد

مبانی آنالیز عددی

1114149

6

1413023

اندیشه اسلامی 1

2

عمومی

-----

-----

جمع کل       17 واحد

 

 

 

 

 

ترم هفتم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

کد پیشنیاز

1

**

1114158

نرم افزار های ریاضی

3

اختیاری کهاد

مبانی آنالیزعددی

1114149

 

جبر بول و علوم کامپیوتر

3

اختیاری کهاد

مبانی علوم ریاضی

1114011

2

1114154

بهینه سازی خطی

3

الزامی رشته

مبانی ماتریسها

1114077

3

1114162

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

3

الزامی رشته

معادلات

1114006

آنالیز ریاضی

1114148

4

1114163

نظریه حلقه و مدول

3

اختیاری کهاد

جبر

1114100

5

1114200

زبان تخصصی

3

اختیاری کهاد

اجازه گروه

-----

6

1413024

اندیشه اسلامی 2

2

عمومی

اندیشه اسلامی1

1413023

جمع کل       17 واحد

 

** یکی از این دروس با نظر گروه

ترم هشتم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

کد پیشنیاز

1

1114161

نظریه اندازه و کاربردها

3

انتخابی رشته

آنالیز ریاضی

1114148

2

1114166

مباحثی در ریاضیات و کاربردها

3

انتخابی رشته

اجازه گروه

-----

3

1114168

مبانی سیستم های دینامیکی

3

الزامی رشته

مبانی آنالیز

1114083

4

**

1114167

بهینه سازی غیرخطی

3

اختیاری کهاد

مبانی آنالیزعددی

1114149

 

هندسه دیفرانسیل

3

اختیاری کهاد

مبانی آنالیز ریاضی

1114083

1114156

توپولوژی جبری مقدماتی

3

اختیاری کهاد

مبانی جبر

1114079

توپولوژی

1114153

5

1410040

ورزش 1 (تربیت بدنی2)

1

عمومی

تربیت بدنی 1

1410010

 

جمع کل       16 واحد

                 
 

**دو درس از این دروس با نظر گروه

 

 

Rounded Rectangle: 138 واحد