مختصری در مورد گروه شیمی:

اهمیت بسیار زیاد رشته شیمی در حوزه علم و صنعت باعث شده است که در کشورهای پیشرفته دنیا بودجه های تحقیقاتی هنگفتی برای توسعه این رشته هزینه شود. رشته شیمی ارتباط تنگاتنگی با علوم مختلفی همچون زیست شناسی ، پزشکی ،داروسازی و صنایع شیمیایی مثل صنایع غذایی و دارویی دارد که اهمیت آن را دو چندان می کند.کشور ما نیز در سالهای اخیر توجه خاصی به این رشته داشته و نتیجه آن وجود بیش از 20 دانشمند بین المللی برای کشور بوده است که توسط موسسه نمایه سازی ISI  اعلام شده است.در همین راستا دانشگاه هرمزگان نیز در ابتدا با جذب جناب آقای دکتر رحمانی با گرایش شیمی تجزیه تمایل خود را برای تاسیس این رشته در شهر صنعتی و اقتصادی بندر عباس نشان داد. پس از چندین سال پیگیری مستمر ایشان و مسئولین دانشگاه در جهت راه اندازی گروه شیمی در گرایشهای مختلف اقدام به جذب اعضای هیات علمی گردید. در ابتدا اعضای هیات علمی شیمی فعالیت خود را زیر نظر گروه فیزیک آغاز کردند. از سال ۱۳91 اين گروه در كارشناسي شيمي محض دانشجو پذيرفت. د راسفند ماه 1393 گروه شیمی به عنوان یک گروه مستقل فعالیت خود را آغاز کرد. از سال 1392 تا 1394 در دو گرایش شیمی آلی و شیمی تجزیه  دوره كارشناسي ارشد راه اندازي گرديد.

در حال حاضر این گروه دارای 3 نفر عضو هیات علمی در گرایش شیمی تجزیه، 3 نفر عضو هیات علمی در گرایش شیمی آلی و یک نفر نفر عضو هیات علمی در گرایش شیمی معدنی می باشد. این گروه دارای دو نفر کارشناس آزمایشگاه، تعداد  103 دانشجوی کارشناسی و 22 نفر کارشناسی ارشد می باشد.